Hoi, ik ben Ciska.

Een jeugdhulpverlener die samen met ouders werkt aan de ontwikkelingskansen voor de jeugdige. 

Hoi, ik ben Ciska.

Een jeugdhulpverlener die samen met ouders werkt aan de ontwikkelingskansen voor de jeugdige.

Hoi, ik ben Ciska.

Een ambulant  jeugdhulpverlener die samen met ouders werkt aan de ontwikkelingskansen voor het kind.

MIJN VISIE

De belangrijkste relatie is die tussen ouders en jeugdige. Elk gezin heeft recht op helpende handen en helpende gedachten bij het ontwikkelen van de relatie tussen ouders en jeugdige.

ONTWIKKELING BEGINT BIJ SAMENWERKING

OVER MIJ

Hoi, ik ben Ciska. Een jeugdhulpverlener die samen met ouders werkt aan de ontwikkelingskansen voor de jeugdige.

Toen ik in 1996 geboren werd, kwam ik in een gezin met een papa, mama en een zus. Van huis uit ben ik opgevoed met een belangrijke gedachte: ‘Je mag alles, als het maar goed voor je is‘.  Tijdens mijn jeugd heb ik geleerd om te kijken naar mezelf, te kijken naar wat goed voor mij is en te reflecteren op wat ik doe. Het is dan ook niet gek dat ik uiteindelijk koos voor de opleiding tot Sociaal Pedagogisch Hulpverlener met de accentroute
Jeugdzorg, een opleiding die het beste bij mij als persoon past. De opleiding en stage-ervaringen hebben mij op het pad van de preventieve jeugdhulpverlening gebracht.

Het grootste deel van mijn tijd bied ik ambulante begeleiding aan
jeugdigen. Naast de ambulante jeugdhulpverlening bied ik nu ook mijn expertise aan via mijn sociale media kanalen om zo meer mensen te kunnen bereiken die een hulpvraag hebben. Want iets anders wat ik geleerd heb van mijn ouders, is dat ik mijn hele leven kan blijven leren en zal blijven ontwikkelen. Ik wil iedereen de kans geven om te blijven ontwikkelen. 

OVER MIJ

Hoi, ik ben Ciska. Een jeugdhulpverlener die samen met ouders werkt aan de ontwikkelingskansen voor het kind.

Toen ik in 1996 geboren werd, kwam ik in een gezin met een papa, mama en een zus. Van huis uit ben ik opgevoed met een aantal belangrijke gedachten, waaronder: ‘Je mag alles, als het maar goed voor je is‘.  Tijdens mijn jeugd heb ik geleerd om te kijken naar mezelf, te kijken naar wat goed voor mij is en te reflecteren op wat ik doe. Het is dan ook niet gek dat ik uiteindelijk koos voor de opleiding tot Sociaal Pedagogisch Hulpverlener met de accentroute
Jeugdzorg, een opleiding die het beste bij mij als persoon past. De opleiding en stage-ervaringen hebben mij op het pad van de preventieve jeugdhulpverlening gebracht.

Het grootste deel van mijn tijd bied ik ambulante begeleiding aan
jeugdigen. Naast de ambulante jeugdhulpverlening bied ik nu ook mijn expertise aan via mijn sociale media kanalen om zo meer mensen te kunnen bereiken die een hulpvraag hebben. Want iets anders wat ik geleerd heb van mijn ouders, is dat ik mijn hele leven kan blijven leren en zal blijven ontwikkelen. Ik wil iedereen de kans geven om te blijven ontwikkelen. 

Betrokken

Reflectief

Accepterend

Betrouwbaar

Nieuwsgierig

Vrolijk

Empatisch

Creatief

MIJN MISSIE

Alle jeugdigen en ouders krijgen via Tita Tijd de mogelijkheid om hulp te vragen over het verbeteren van de relatie. Tita Tijd bouwt een platform voor deze hulpvragen, zowel online als in de thuissituatie. Tita Tijd is een onderneming voor jeugdigen, ouders en hulpverleners. Een onderneming die werkt vanuit de overtuiging dat jeugdhulpverlening een transparant goed moet zijn waar iedereen een beroep op kan doen.

Hoe kan ik helpen?

De werkwijze die ik hanteer richt zich op een nauwe
samenwerking met ouders en  jeugdigen. Waarin ik opzoek ga naar de kwaliteiten van alle betrokken om ervoor te zorgen dat de jeugdige de best mogelijke ontwikkelingskansen krijgt. Ik kijk naar de mogelijkheden  om een situatie neer te zetten waarin zo min mogelijke belastende gebeurtenissen plaats vinden en waar ouders en jeugdigen de behaalde successen voort zetten zonder hulpverlening.

Hoe ziet dat eruit?

Je kunt kiezen uit onderstaande mogelijkheden of we kijken samen wat het beste past bij de situatie. Voordat de begeleiding aan huis plaats vindt zal er eerst een kennismaking zijn. Tijdens de kennismaking bespreken we hoe we gaan werken aan de
mogelijkheden voor het leer- en leefklimaat van de jeugdige.

De kennismaking is vrijblijvend en gratis en ik zal aan de hand daarvan passende ambulante begeleiding opstellen. Online bouw ik aan een
platform waar ouders, kinderen en hulpverleners alle hulpvragen mogen stellen.

1 Eén op één
begeleiding:

Vanuit de
thuissituatie voer ik
activiteiten
uit met
de jeugdige,
gericht op de
hulpvraag.

2. Opvoedondersteuning:

Als jeugdhulpverlener kijk
ik vanuit de achtergrond
mee met ouders in de thuissituatie en deel ik mijn
observaties om zo de
ontwikkelingskansen van
de jeugdige te vergroten.

3. Psycho-educatie:

Zowel online als in
de thuissituatie
bied ik psycho-
educatie aan. Ik
bied handvatten die
helpend zijn
bij het leren omgaan
met de hulpvraag.

4. Online:

Via mijn sociale
media kanalen
bouw ik een
platform voor alle
hulpvragen. Het platform is
voor jeugdigen,
ouders en
hulpverleners. Kijk
gerust even rond op
onderstaande
sociale media
kanalen.

Wie kan ik helpen?

Alle jeugdigen in de leeftijdscategorie van 0 t/m 23 jaar. Alle ouders en hulpverleners met hulpvragen over onderstaande onderwerpen.

Tita Tijd biedt hulp bij

Bij het leren

omgaan met je gevoelens

Bij het leren

meer controle te krijgen

over jezelf

en je energie

Bij het verbeteren van

de relaties met je ouders

en belangrijke anderen

Bij de opvoedvragen

van je ouders

Bij het verbeteren van

de relaties met

vrienden en vriendinnen

Bij het leren van

de schoolsevaardigheden

Ik kijk graag mee met alle hulpvragen, ook als het onderwerp niet benoemd is.

SKJ competentie Profiel

Sinds 2021 sta ik geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), dit
betekent dat ik de ervaring, kennis en vaardigheden heb om goede hulp te
bieden in complexe situaties. Om geregistreerd te blijven bij de SKJ zal ik mijzelf continu ontwikkelen als het gaat om de volgende vijf competenties:

1

Ondersteunen bij regievoeren

2

Samenwerken met de jeugdige en haar gezin

3

Versterken van het netwerk

4

Interdisciplinair samenwerken met en rond de jeugdige en zijn gezin/netwerk

5

Regie (deels en tijdelijk) overnemen van de jeugdige en zijn gezin

contact

Ik ben bereikbaar via de mail of per telefoon.

Telefoon:
+31 6 15327947

Mail:
welkom@titatijd.nl

email mij

Heb je vragen? Wil je mij beter leren kennen? Aarzel niet om mij een email te sturen, ik zal zo snel mogelijk contact met je opnemen!